Cao primair onderwijs 2016 – 2017 opgezegd

3 juli 2017 – Vakbonden en de PO-raad hebben de cao PO 2016 – 2017 opgezegd. De opzegging moet voorkomen dat de cao stilzwijgend wordt verlengd, maar heeft geen directe gevolgen voor werkgevers en werknemers. Dat melden de cao-partijen.

De cao PO 2016 – 2017 loopt nog tot 1 oktober 2017. Om verlenging te voorkomen, moet de cao drie maanden van tevoren worden opgezegd. Zowel de bonden als de PO-raad hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Verlenging levert een juridische belemmering op voor het voeren van acties voor een hoger salaris en een lagere werkdruk, aldus vakbond FNV. “Bij een lopende cao is het immers lastig om te claimen dat er een loonconflict is.”

De komende tijd onderhandelen de sociale partners over een nieuwe cao. Als dit niet op korte termijn tot nieuwe afspraken leidt, loopt de huidige cao tot uiterlijk 1 oktober 2019 door.

PO-front dat vorige week prikacties hield, heeft al laten weten dat er verdere acties zullen volgen wanneer in het nieuwe regeerakkoord geen duidelijke investering is opgenomen voor het primair onderwijs.

Door: Redactie Ambtenarensalaris