Dreiging cao-conflict primair onderwijs

8 januari 2018 – Er dreigt een cao-conflict voor het primair onderwijs. Voordat de beloofde 270 miljoen euro voor de lerarensalarissen beschikbaar wordt gesteld, wil het kabinet dat er eerst gesneden wordt in de bovenwettelijke regelingen. Vakbonden en werkgevers zijn het daar niet mee eens. Dat schrijft Trouw.

Blijf nu op de hoogte

26000 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Binnenkort starten de cao-onderhandelingen, maar het geld voor de salarissen is er nog niet. Het kabinet vindt de aanvullende uitkeringen voor zieke en werkloze leraren te riant en wil dat scholen er flink in gaan snijden. Op die manier komt er meer geld beschikbaar voor de salarissen van werkzame leraren.

Volgens de werkgevers en bonden hebben de regelingen een belangrijke functie. “We willen best kijken hoe we de regelingen effectiever kunnen maken, maar we gaan ze niet afschaffen. Het is smeerolie voor de sector. In tijden van werkloosheid voorkom je dat mensen zich massaal laten omscholen, waardoor we nu, met een tekort, snel weer mensen voor de klas kunnen krijgen”, zegt Robert Sikkes van de Algemene Onderwijsbond (AOb). De PO-raad beaamt dat: “Wij zetten echt in om te kijken wat betamelijk is om tot modernisering van de ontslagvergoeding te komen. Maar het moet wel redelijk blijven en in lijn met andere sectoren. Anders zijn we nog onaantrekkelijker als sector om te werken.”

Een ander argument om de regeling in stand te houden ligt volgens Petra van Haren, voorzitter van de ­Algemene Vereniging Schoolleiders, in de aard van het lerarenberoep. “Wanneer een school een leraar moet ontslaan, is het moeilijk een herplaatsing te bieden omdat er weinig andere functies zijn op basisscholen dan die van leraar. Verder heeft ontslag vaak te maken met dalende leerlingenaantallen, waardoor het voor de leraar in kwestie moeilijk is om elders in de regio werk te vinden. Ten slotte is de opleiding tot leraar zo specifiek dat omscholen tijd kost”, schrijft Trouw.

Leerlingenaantallen
Volgens Trouw levert versobering op korte termijn weinig op. Basisscholen moeten de komende jaren juist meer geld uitgeven aan werkloze leraren doordat scholen een paar jaar geleden leerkrachten vanwege dalende leerlingenaantallen moesten ontslaan. Deze leraren gaan nu gebruikmaken van de extra uitkering waar de leraren volgens de cao recht op hebben. Dat leidt de komende jaren tot hogere kosten, verwacht het Participatiefonds, dat namens de scholen de uitkeringen uitbetaalt. Aan de andere kant, kan een deel juist weer aan het werk nu het lerarentekort oploopt.

Door: Redactie Ambtenarensalaris
Afbeelding: ANP