Hybride docent biedt oplossing voor lerarenkort

1 juni 2017 – Eén op de vijf hoogopgeleide Nederlanders wil voor de klas staan als dat gecombineerd kan worden met ander werk. Deze zogenaamde hybride docent vormt hiermee een goede oplossing voor het lerarentekort, stelt platform Hybride Docent op basis van eigen onderzoek.

Volgens de onderzoekers willen veel getalenteerde en gemotiveerde mensen hun kennis delen met de jongere generatie. Op dit moment werkt één op de acht leraren in het voortgezet onderwijs al op een hybride manier en heeft twee op de drie leraren daar interesse in. Hybride werken kan daarmee een oplossing bieden voor het lerarentekort. Marius Bilkes, initiatiefnemer van Hybride Docent: “Voor de onderwijssector biedt dit een enorm potentieel. Niet alleen voor het behouden van leraren voor de onderwijssector, maar ook voor het aantrekken van nieuwe, in de praktijk gewortelde docenten. Stel je voor wat voor impuls een slimme app-ontwikkelaar aan het vak Informatica geeft!”

Inhoud belangrijker dan salaris
Uit het onderzoek blijkt dat hybride werkende docenten dit vooral doen voor de afwisseling en ontwikkeling. Bovendien ervaren zij meer loopbaanmogelijkheden. Een veel kleiner deel noemt financieel rondkomen als drijfveer om een onderwijsbaan te combineren met ander werk.

De hybride docenten in het onderzoek geven aan meer te doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ook de leerlingen zijn positief. “Leerlingen zijn doorgaans enthousiast over de lessen van hybride docenten, omdat zij met echte praktijkvoorbeelden werken. Offertes maken, onderzoek doen, oplossingen voor klanten bedenken. Kinderen willen graag iets leren waarvan ze denken dat in de toekomst nodig te hebben”, aldus Bilkes. Volgens Hybride Docent loont het ook voor bedrijven om medewerkers te laten lesgeven. “Op school ontwikkelen werknemers leiderschap en doen zij waardevolle kennis op over de interesses en behoeftes van jongeren: hun toekomstige klanten en werknemers.”

Praktische uitdagingen
De onderzoekers zijn van mening dat het potentieel van hybride docenten momenteel onvoldoende benut wordt. Vooral de onbekendheid met de mogelijkheden en praktische uitdagingen van hybride lesgeven liggen daaraan ten grondslag. Uitdagingen zijn onder andere het behalen van bevoegdheden en arbeidsrechtelijke situaties. Zo is bij ziekte niet altijd duidelijk welke werkgever waar verantwoordelijk voor is.

Andere kijk nodig
Om de mogelijkheden van hybride werken te benutten is een andere kijk op werken nodig, aldus Bilkes. “Ons onderzoek laat zien dat een andere kijk op het werken als leraar veel kansen biedt. Het omarmen van hybride docenten zal niet alleen leiden tot meer en tevredener leraren, het zet het leraarschap ook weer midden in de maatschappij. Het ontbreekt nog aan slimme routes om potentiële hybride leraren hun bevoegdheid te laten halen. Daar moet verandering in komen. De hybride docent is van groot belang voor de toekomst van het onderwijs.”

Door: Redactie Ambtenarensalaris