Kleine kans op wijzigingen in onderwijsbegroting

6 december 2017 – Er komt niet meer geld beschikbaar voor het basisonderwijs, maar er is nog wel een kleine kans op wijzigingen in de onderwijsbegroting. Dat meldt NU.nl op basis van een eigen inventarisatie bij de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie die eerder het regeerakkoord tekenden.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de onderwijsbegroting. In aanloop daar naar toe, bieden D66 en CDA een kleine opening in de discussie hoe het extra onderwijsgeld besteed moet worden. “We kunnen wat geld naar voren halen als alle partijen dat zouden willen”, aldus Paul van Meenen (D66). Ook CDA’er Michel Rog geeft een sprankje hoop: “Als er mogelijkheden zijn om extra geld te investeren, moeten we die kans grijpen.”

Blijf nu op de hoogte

26207 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het kabinet heeft structureel 450 miljoen toegezegd voor de aanpak van de werkdruk, maar dat bedrag wordt stapsgewijs uitgegeven en komt pas in 2021 volledig beschikbaar. De Kamerleden willen daarom van minister Slob horen of geplande investeringen ook eerder uitgegeven kunnen worden, maar wijzen tegelijkertijd op de gemaakte afspraken. “Als het lukt en past binnen de begroting is dat mooi. Maar ik kan niet tegen de minister zeggen: regel extra geld, want er zijn andere afspraken gemaakt”, zegt Rog. Ook wijst hij op de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers, met de investering in de onderwijssalarissen tijdens Balkenende IV in gedachte, toen het geld niet op de juiste plek terecht kwam of wanneer extra geld tot kasoverschotten leidt.

VVD en ChristenUnie zijn stellig in hun opstelling. “Ik heb het idee dat zodra er een begroting ligt, anderen denken dat die moet worden opgetuigd met nog meer uitgaven. Er is extra geld voor het primair onderwijs, daar gaan we mee aan de slag”, zegt VVD-Kamerlid Rudmer Heerema. Ook vindt hij dat minister Slob de tijd moet krijgen om met nieuwe, goede ideeën te komen. Eppo Bruins van de ChristenUnie reageert: “Dit regeerakkoord is duidelijk over hoeveel geld er beschikbaar is. Deze regering investeert heel veel geld in het primair onderwijs. Ik heb begrip voor de leraren dat ze meer willen, ze hebben lang op de nullijn gezeten, maar dit is tegelijkertijd een enorme stap.”

Steun van de oppositie
De oppositiepartijen steunen actiegroep PO in actie. Zo wil SP-Kamerlid Peter Kwint dat de 450 miljoen voor verlaging van de werkdruk in zijn geheel komend jaar wordt besteed. “Als je een groot probleem hebt, kun je je niet achter het regeerakkoord verschuilen”, aldus Kwint.

Om te zorgen dat het geld dat toegezegd is, ook daadwerkelijk beschikbaar komt, wil Slob snel met de leraren en scholen concrete plannen maken.

Door: Redactie Ambtenarensalaris