Leraar primair onderwijs verdient fors minder

13 juli 2017 – Leraren in het primair onderwijs verdienen gemiddeld 14 procent minder dan vergelijkbare medewerkers in de marktsector. Ook schoolleiders moeten het met 12 procent minder doen dan hun collega’s in het bedrijfsleven. Dat blijkt uit onderzoek van Arbeidsmarktplatform PO.

Arbeidsmarktplatform PO liet SEO Economisch Onderzoek de vergelijking maken naar aanleiding van de vraag of het primair onderwijs kan concurreren met de marktsector als het gaat om hbo- en wo-opgeleid personeel.

De verschillen zijn volgens Arbeidsmarktplatform PO al sinds 2006 constant. Het bruto uurloon van een leraar PO bedroeg in 2015 gemiddeld 26 euro, 4 euro minder dan medewerkers in de marktsector. Voor leraren met een masteropleiding is het verschil nog veel groter, maar liefst 23 procent, terwijl het verschil voor een hbo-opgeleide leraar 11 procent bedroeg.

Mannen
In de vergelijking komt een voltijd werkende mannelijke leraar ouder dan 35 er het slechtst van af. Dit komt volgens Arbeidsmarktplatform PO vooral doordat het salaris van vrouwen en deeltijders in de marktsector relatief lager zijn. Het verschil op basis van leeftijd kan veroorzaakt worden door minder doorgroeimogelijkheden in het primair onderwijs.

Vooral leraren boven de 35 jaar zitten ver onder het niveau van hbo’ers en wo’ers in de commerciële sector. Voor een voltijd werkende leraar loopt het verschil op tot 30-35 procent, 11 tot 15 euro per uur minder. Tot 35 jaar zijn de verschillen relatief klein. Daar gaat het om een verschil van 3 procent, 1 euro per uur.

Ook leraren die parttime werken verdienen minder. Een parttime werkende vrouwelijke leraar tussen 35 en 50 jaar verdient gemiddeld 12 procent minder dan vergelijkbare vrouwen in de markt. Boven de 50 jaar is het verschil voor deze vrouwelijke leerkracht nog 7 procent.

Voor schoolleiders bedraagt het verschil in salaris gemiddeld 12 procent, wat neerkomt op 5 euro per uur.

Het onderzoek ondersteunt de roep van leraren om een hoger salaris. De verschillen dragen, wat de PO-Raad betreft, dan ook niet bij aan het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep.

Door: Redactie Ambtenarensalaris