Lonen afgestudeerde pabo’ers maken inhaalslag

6 juli 2017 – Het uurloon van pas afgestudeerde pabo-studenten, is bijna gelijk aan het hbo-gemiddelde. Jarenlang lagen de uurlonen beduidend lager, maar afgelopen jaar betrof het verschil nog maar 1 procent. Dat geven hbo-alumni aan in de jaarlijkse HBO-Monitor.

In 2015 week het uurloon voor pabo’ers nog bijna 10 procent af van het hbo-gemiddelde. Dit verschil is in een jaar tijd bijna gelijk getrokken. Waarschijnlijk hangt deze inhaalslag samen met de relatief sterke groei van de cao-lonen in het onderwijs. Daarnaast speelt een groeiend gebrek aan (bevoegde) leraren vermoedelijk een rol.

Ook recent afgestudeerde hbo’ers aan lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs profiteren van de hogere cao-lonen en groeiende schaarste. Het gemiddeld uurloon voor vo-leraren groeide in de periode 2015-2016 met 4 procent. Een minder grote stijging dan de salarissen van de pabo’ers (13 procent), maar vergelijkbaar met de groei van het totaal hbo-gemiddelde (4 procent). Overigens staat het salaris van een onlangs afgestudeerde leraar in het voortgezet onderwijs al jaren bovenaan de hbo- startsalarissen. Sinds 2007 ligt het zelfs gemiddeld ruim 10 procent hoger.

HBO-Monitor benadrukt uitdrukkelijk dat de cijfers alleen betrekking hebben op pas afgestudeerden. Op langere termijn lijken de salarisperspectieven een stuk minder gunstig. De loonontwikkelingen van leraren po en vo is matig. Ook zijn de lerarensalarissen er de afgelopen decennia relatief op achteruit gegaan en zijn de carrièreperspectieven beperkt.

Verschillen maandinkomen
Kijkend naar het gemiddeld maandinkomen, dan zijn de verschillen veel kleiner. Dit heeft er mee te maken dat in het onderwijs relatief veel parttime gewerkt wordt. Het bruto maandloon van een afgestudeerde leraar vo ligt op het hbo-gemiddelde, maar voor pabo’ers ligt het bijna 10 procent lager. Wel is ook het maandloon tussen 2015 en 2016 flink gegroeid. Waar het maandloon van de gemiddelde pas afgestudeerde hbo’er ruim 5 procent groeide, verdiende een pabo-afgestudeerde bijna 13 procent meer en kreeg zijn vo-collega er 9 procent bij.

Door: Redactie Ambtenarensalaris