Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Loonkloof PO en VO gedicht, VSO naar VO

16 december 2021 – De loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs wordt gedicht. Daarnaast wordt het voortgezet speciaal onderwijs ondergebracht bij het voortgezet onderwijs. Dat staat in het regeerakkoord dat gister is gepresenteerd. De bonden zijn verheugd dat jarenlang actievoeren eindelijk loont.

In het regeerakkoord wordt duidelijk dat het kabinet jaarlijks structureel 800 miljoen euro beschikbaar stelt om de salarissen in po en vo gelijk te trekken. Dit moet het beroep van leraar primair onderwijs  aantrekkelijker maken, met een positief effect op het lerarentekort. Ook is in het regeerakkoord afgesproken dat investeringen zo veel mogelijk rechtstreeks naar de klas moeten en wordt de zeggenschap van leraren en schoolleiders versterkt. Het kabinet verlaagt de werkdruk door bijvoorbeeld het verkleinen van klassen of meer docenten of begeleiders in de klas inzetten. Veel andere onderwerpen moeten nog concreet worden ingevuld. Dat gebeurt in de Voorjaarsnota.

Lerarentekort
Het overbruggen van de loonkloof tussen po en vo kan bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort. Dit is echter niet voldoende. Volgens informateur Koolmees kan het lerarentekort niet binnen één kabinetsperiode worden opgelost. “Een schokkend gebrek aan ambitie”, noemt AOb-voorzitter Tamar van Gelder dat. “Het woordje ‘lerarentekort’ staat één keer in het regeerakkoord, en dan alleen nog met de opmerking dat de huidige leraren meer uren zouden moeten werken. Alsof dat mogelijk zou zijn, met de huidige werkdruk”, zegt Van Gelder.

Gezamenlijke cao po en vo
In het akkoord wordt verder gesproken over één cao voor het primair en voortgezet onderwijs waar ook de bestuurders onder vallen. “Het werd hoog tijd dat bestuurders ook onder de cao gaan vallen”, reageert Van Gelder. De voorzitter van de onderwijsbond nodigt de nieuwe bewindslieden graag uit het coalitieakkoord samen verder uit te werken. Ook op het gebied van de cao gaat de AOb graag rechtstreeks met de minister om tafel. Wat Van Gelder betreft is het onderhandelen over loon met onderwijskoepels zoals de PO-raad en VO-raad verleden tijd, omdat die koepels voor het geld afhankelijk zijn van de minister. “We willen ook voorkomen dat er een nieuwe loonkloof ontstaat tussen beide sectoren. Dan kunnen we beter direct met die minister onderhandelen. En ik verwacht dat de nieuwe bewindslieden echt het vuur uit de sloffen gaan lopen voor het onderwijs”, aldus Van Gelder.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris