Nieuwe CAO MBO verwacht per 1 oktober

17 juli 2018 – Bonden en MBO raad zijn nog in gesprek over een nieuwe cao voor het mbo. Streven is de nieuwe cao per 1 oktober in te laten gaan. Dat meldt de AOb.

Blijf nu op de hoogte

42157 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Afgelopen donderdag hebben de onderhandelaars de grote lijnen voor een akkoord besproken. Belangrijke onderwerpen waarover beide partijen concrete afspraken willen maken zijn: werkdruk, startende docenten, wendbaarheid van de mbo-organisaties en –werknemers, aanpassing van de ketenbepaling ten behoeve van instructeurs door de nieuwe bekwaamheidseisen, loon en looptijd.

In april werd al overeenstemming bereikt over een herziene Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling (ZAR).

Na de zomervakantie praten de cao-partijen verder.

Door: Redactie Ambtenarensalaris