Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Onderhandelingen CAO VO on hold

25 maart 2021 – De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs zijn voor onbepaalde tijd opgeschort. Er is meer structureel geld nodig. Daarom willen de bonden en de VO-raad de kabinetsformatie afwachten.

Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De onderhandelaars geven aan dat het zonder investeringen niet mogelijk is om tot goede afspraken te komen. Ze doen daarom een dringende oproep aan het nieuwe kabinet. Investeringen moeten er volgens de cao-partijen voor zorgen dat de onderwijskwaliteit verbetert, de kansenongelijkheid afneemt, docenten meer tijd en professionele ruimte krijgen en de werkdruk daalt.

Als het aan de AOb ligt komt er een forse loonsverhoging, gaat de werkdruk omlaag en worden er afspraken gemaakt over levensfasebewust personeelsbeleid voor alle leeftijdscategorieën. Als voorbeeld noemt de onderwijsbond een generatiepact waarbij oudere collega’s gezond aan het werk kunnen blijven en loondoorbetaling voor partners die bij de geboorte van hun kind partnerverlof opnemen.

Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de onderhandelingen kunnen worden voortgezet. De huidige cao is stilzwijgend verlengd en loopt nog tot en met 31 december van dit jaar. Zolang er geen nieuwe cao is, blijven de huidige afspraken van kracht.

Door: Redactie Ambtenarensalaris