Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Onderhandelingen CAO VO van start

16 maart 2023 – Bonden en VO-raad hebben hun inzet uitgewisseld voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. De huidige cao loopt nog tot 1 mei. Beide partijen willen een nieuwe cao afspreken voor een looptijd van een jaar.

Gezamenlijke looneis met primair onderwijs
Als het aan de bonden ligt komt er een forse loonsverhoging die de inflatie compenseert. Zij zetten hiervoor vooralsnog in op 14,3 procent. De lonen zullen echter pas als een van de laatste onderwerpen besproken worden, omdat de financiële ruimte vanuit het ministerie nog niet bekend is. De werkgevers kunnen daarom nog geen toezeggingen doen. Daarnaast komt er één looneis voor het funderend onderwijs. Die gezamenlijke looneis van de bonden wordt eind maart bekend en er wordt met zowel de schoolbesturen uit het primair als het voortgezet onderwijs over onderhandeld.

Centen en procenten
De bonden willen bovendien een eerlijker verdeling van de loonsverhogingen door naast een percentage ook een vast bedrag per maand af te spreken.

Andere onderwerpen waar de bonden afspraken over willen maken zijn onder andere een betere reiskostenvergoeding, meer tijd voor medezeggenschap, vaste aanstellingen, lestijd en aandacht voor de werkdrukmiddelen.

Ook de werkgevers hebben in hun inzet onder andere aandacht voor een goede loonontwikkeling en betere reiskostenregeling. De werkgevers focussen in hun inzet verder op de verdere uitwerking van de gemaakte afspraken over de werkverdeling en werkdruk en het faciliteren van startende leraren en schoolleiders.

De onderhandelaars praten verder 22 en 28 maart en 11 en 19 april.

Bekijk hier de volledige inzet van de bonden.
Bekijk hier de volledige inzet van de VO-raad.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50332 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris