Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Onderhandelingen CAO VO verlopen ‘zeer moeizaam’

13 januari 2020 – De onderhandelingen over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs, verlopen zeer moeizaam. Begrijpelijk, volgens AOb-bestuurder Henrik de Moel, omdat er tot nog toe geen extra structureel geld is waarmee bijvoorbeeld de werkdruk kan worden aangepakt.

Blijf nu op de hoogte

47724 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Maar ook op andere punten komen de onderhandelaars nog niet bij elkaar, laat de AOb weten. Naast de salarissen, bestaat er onder andere verschil van mening over de termijn waarop medewerkers een vaste aanstelling moeten krijgen. De bonden vinden dat dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk na twee jaar moet gebeuren, maar de VO-raad wil deze termijn oprekken. Ook zouden werkgevers zo min mogelijk vast willen leggen over taakbeleid, terwijl de bonden duidelijke afspraken willen die zijn ingebed in het schoolplan, personeelsbeleid en formatieplan.

Omdat de cao VO 2018 – 2019 in oktober met een jaar verlengd is, moet er uiterlijk 1 oktober een nieuwe cao liggen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris