Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Vaste reiskostenvergoeding PO per 1 januari 2024

12 december 2023 – De vergoeding van reiskosten in het primair onderwijs wordt vanaf 1 januari 2024 een vast bedrag per maand in plaats van een vergoeding van het werkelijke aantal kilometers. Dat heeft de PO-Raad afgesproken met de bonden.

Aanpassing in de cao
In de cao po 2023 – 2024 is afgesproken dat de reiskostenvergoeding per 1 januari wordt verhoogd van 12 naar 17 cent per kilometer. De bonden en PO-Raad hebben daar nu een vereenvoudiging van de regeling aan toegevoegd door de vergoeding van werkelijke kilometers te vervangen door een vaste vergoeding. Deze aanpassing moet de administratieve druk voor medewerkers en scholen verlichten. Artikel 7.2a van de cao wordt aan de nieuwe afspraken aangepast.

Vaste vergoeding
Medewerkers krijgen een vergoeding voor de kilometers tussen 7 en 25 kilometer enkele reis. De vergoeding wordt betaald over de heen- en terugreis. De vergoeding is gebaseerd op 208 reisdagen per jaar bij 5 reisdagen woon-werkverkeer per week en wordt aangepaste aan het werkelijke aantal reisdagen van de medewerker. Uit de berekening volgt een jaarbedrag dat in 11 termijn wordt uitbetaald. In augustus wordt geen vergoeding uitgekeerd.

Vervangers uitgezonderd
Voor vervangers blijft de bestaande uitzondering van toepassing. Zij krijgen een vergoeding voor de kilometers tussen 7 en 34,5 kilometer enkele reis.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41772 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris