Waarom verdient basisschoolleraar minder?

31 augustus 2017 – Een docent middelbare school gaat met meer geld naar huis dan zijn basisschool collega. Aan het eind gaat het maar liefst om zo’n 14 procent. Ze werken niet meer uren en hebben minder grote klassen. Waarom dan toch dat verschil? De NOS maakte een analyse.

Een startende basisschoolleraar (LA-schaal) begint met €2.436 bruto en komt maximaal uit op €3.482. Zijn collega op de middelbare school (LB-schaal) begint met €2.601 en eindigt ongeveer 14 procent hoger dan de basisschoolleraar (€3.978).

Bij het verklaren van de verschillen spelen meerdere factoren. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker spraken eerder dit jaar over het verschil in onderhandelingskracht van de vakbonden. Ook verwezen zij naar de schaalverschillen. Waar een basisschoolleraar begint in de LA-schaal en het overgrote deel daar gedurende de rest van de carrière in blijft, begint een middelbare school docent al direct in de LB-schaal. De docent op de middelbare school heeft bovendien meer doorgroeimogelijkheden.

De verschillen die historisch zo gegroeid zijn, zouden volgens de kenners ook te maken hebben met een verschil in ‘aanzien’. Een halve eeuw geleden was het beeld dat je onderwijscarrière begon in het lager onderwijs en dat je vervolgens opklom naar het middelbaar en hoger onderwijs. De kleuterjuf stond ‘onder’ de meester en juf van de lagere school en die weer onder de leraar op de middelbare school. Basisschool was ‘basic’ wat zich vertaalde in de financiële waardering. In het voortgezet onderwijs wordt voortgebouwd op die basis, en dat is dus belangrijker, was de gedachte. Onderwijskundigen zijn het daar niet mee eens. Basisonderwijs is het fundament, zonder vloer geen huis. Op basis van die gedachte zou het verschil precies andersom moeten zijn.

Als laatste wijst de NOS op diploma’s. Om les te geven op een basisschool is een pabo-diploma voldoende. Voor een eerstegraads bevoegdheid voor de middelbare school, heb je een universitair diploma nodig. Dat rechtvaardigt een hoger salaris. De tweedegraads docent die een hbo-opleiding heeft afgerond, verdient echter nog altijd meer dan zijn collega op de basisschool die ook een hbo-diploma heeft. Daarnaast worden steeds meer basisschoolleraren klaargestoomd met een universitaire studie. Een verschil in diploma verklaart dus maar een deel van de salarisverschillen.

Gister werd duidelijk dat er in de begroting van 2018 toch een ‘substantieel’ bedrag beschikbaar komt om de salarissen van basisschoolleraren te verhogen. Of dat genoeg is om de onrust bij de leraren weg te nemen, is zeer de vraag. Bovendien is met een hoger salaris de werkdruk, een ander heikel punt voor de leraren, nog niet opgelost.

Door: Redactie Ambtenarensalaris