Ambtenarensalaris.nl is een onafhankelijk online platform voor (semi) ambtenaren die geïnformeerd willen worden over ontwikkelingen op het gebied van hun salaris, arbeidsvoorwaarden en overige financiële zaken.
 Hier vindt u actuele informatie over de voor u geldende cao, salarisschalen en overige arbeidsvoorwaarden.

Wij bieden up to date nieuws en salarisinformatie aan medewerkers bij het Rijk, de gemeente, provincie, waterschappen, politie, brandweer en defensie en in het onderwijs en de zorg.

Als u bij Salarisupdates uw e-mailadres invult, dan houden wij u via mailberichten op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

Inhoudelijke persoonlijke vragen over salaris, cao’s, regelingen etc. kunnen wij, door de grote hoeveelheid vragen, helaas niet beantwoorden. Voor algemene opmerkingen, suggesties en vragen, kunt u een mail sturen naar info@ambtenarensalaris.nl.