Geen nieuw vakgebied Uitvoeringsspecialisten Politie

8 februari 2018 – Er komt geen apart vakgebied voor Uitvoeringsspecialisten in het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP). Politiemedewerkers met een specifieke deskundigheid zoals ICT’ers en financieel specialisten, krijgen een functie binnen het vakgebied Operationeel Specialisten.

Blijf nu op de hoogte

40712 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat meldt de Nederlandse Politiebond (NPB).

In de cao politie 2015-2017 is afgesproken te onderzoeken voor welke functies in het vakgebied Operationeel Specialisten een verkorte politieopleiding volstaat. Doel was flexibeler te zijn bij het invullen van specialistische functies, zoals op financieel-economisch gebied en op het cybercrime. Deze medewerkers hoeven vanwege hun takenpakket niet breed inzetbaar te zijn en aan alle keuringseisen te voldoen. Een verkorte politieopleiding kan dan ook volstaan.

Breed en smal opgeleid in zelfde vakgebied
Naar aanleiding van onrust over een bericht van het korps dat serieus werd nagedacht over een nieuw vakgebied voor Uitvoeringsspecialisten, hebben bonden en werkgever nu afgesproken dat deze medewerkers worden opgenomen in het vakgebied Operationeel Specialisten. Afgesproken is dat er een hybride systeem komt waarbij zowel specialisten die zijn breed zijn opgeleid (dus breed inzetbaar) als specialisten die smal zijn opgeleid (alleen inzetbaar op hun specialisme) worden aangesteld in hetzelfde vakgebied.

In de gesprekken gaf de NPB aan geen voorstander te zijn van toevoeging van een extra vakgebied aan het LFNP. “Wij vinden dat medewerkers die op basis van een hbo- of wo-studie een smallere politieopleiding gaan volgen, daarna ook gewoon tewerkgesteld kunnen worden in een functie van het vakgebied Operationeel Specialist.

Denktank
Een denktank van politiemensen gaat nu aan de slag met de (rechts)positie, werkzaamheden en verantwoordelijkheden en loopbaan- en ontwikkelingskansen van specialisten binnen het korps.

Door: Redactie Ambtenarensalaris