Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Landelijke thuiswerkregeling Politie van kracht

4 september 2023 – Per 1 september is er een landelijke thuiswerkregeling voor de politie van kracht. In de regeling zijn de rechten en plichten opgenomen van medewerkers die gedeeltelijk thuis willen en kunnen werken.

In de cao politie 2022 – 2024 hebben de bonden en werkgever afgesproken een thuiswerkregeling uit te werken in aanvulling op de al bestaande thuiswerkvergoeding. De regeling is nu uitgewerkt en sinds afgelopen vrijdag van kracht.

Uitgangspunten thuiswerkregeling
Als uitgangspunten voor de regeling geldt onder andere dat er geen vaste thuiswerkdag afgesproken kan worden. Op welke dag of dagen de medewerker thuiswerkt, wordt in overleg met de leidinggevende bepaald. Daarnaast kunnen medewerkers onder voorwaarden een budget van maximaal 950 euro besteden aan het inrichten van een gezonde en veilige thuiswerkplek als zij toestemming hebben om structureel gemiddeld minstens één dag per week thuis te werken. Om aanspraak te maken op de thuiswerkregeling geldt dat een thuiswerkdag minimaal vier uur bedraagt. De regeling geldt niet voor aspiranten en politievrijwilligers.

Thuiswerkbudget
Het budget van maximaal 950 euro geldt voor een periode van tien jaar en kan worden besteed aan een verstelbare ergonomische stoel en passend ergonomisch bureau, een verstelbaar niet spiegelend beeldscherm en een los toetsenbord en losse muis. Een eventueel noodzakelijk tweede beeldscherm valt buiten het budget en kan met goedkeuring van de leidinggevende worden gedeclareerd.

De regeling wordt na drie jaar geëvalueerd. Dan wordt opnieuw naar de hoogte van het budget en de omvang van het thuiswerken gekeken.

Aankopen na 1 september die binnen het budget vallen kunnen vanaf half november in Youforce worden gedeclareerd.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50557 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris