Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Loonstijging CAO Politie voor alle aspiranten met salaris

10 oktober 2022 – De in de cao politie afgesproken loonsverhoging van 100 euro bruto per maand geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ook voor alle aspiranten in de salarisschalen 2A, 3A, 4A, 5A en 6A. Dat hebben de bonden bij de werkgever bedongen tijdens het maandelijks arbeidsvoorwaardenoverleg.

In het afgelopen mei afgesloten onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe politie cao werd afgesproken dat de maandelijkse schaalbedragen per 1 januari 2022 verhoogd werden met een nominaal bedrag van 100 euro bruto. 

Willekeur
In augustus concludeerden de bonden dat de loonsverhoging van 100 euro bruto per maand wel was afgesproken voor aspiranten met een salaris op basis van een ‘gewone’ politieschaal, maar niet voor aspiranten in de speciale salarisschalen voor aspiranten. Omdat dit volgens de politiebonden neerkomt op willekeur, pleitten zij ervoor dat ook aspiranten in de schalen 2A, 3A, 4A, 5A en 6A deze loonsverhoging krijgen. Daarover hebben zij nu overeenstemming bereikt met de werkgever.

Nabetaling dit jaar
De werkgever heeft toegezegd er alles aan te doen nog dit jaar de nabetaling te doen. Aspiranten hoeven hier zelf geen actie voor te ondernemen.

De bonden wijzen er voor de volledigheid op dat de cao-loonsverhoging van 100 euro bruto per maand (nog) niet geldt voor aspiranten in het eerste studiejaar, die geen salaris maar een tegemoetkoming ontvangen. Zodra zij overgaan naar een salarisschaal, krijgen ook zij vanaf dat moment de extra 100 euro bruto per maand betaald.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris