Nationale Politie vordert teveel betaalde overuren terug

21 september 2017 – Politiemedewerkers die in 2015 en 2016 teveel hebben ontvangen over hun overuren, moeten deze maand rekening houden met een salarisinhouding waardoor het nettosalaris honderden euro’s lager kan uitvallen. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Politiebond (NPB).

Door een technische fout in het personeelsadministratiesysteem van de Nationale Politie werden in 2015 en 2016 te hoge vergoedingen uitgekeerd. Die fout wordt dus deze maand hersteld via inhouding van salaris. De NPB geeft aan dat betreffende medewerkers ter compensatie een voorschot op hun toekomstig salaris krijgen. Mochten ze desondanks toch financieel in de knoop komen, dan kunnen ze zich melden bij de NPB. Ook is het mogelijk om binnen zes weken een bezwaar tegen de loonstrook van september in te dienen.

De NPB heeft het over bedragen van honderden tot duizenden euro’s die over de afgelopen twee jaar teveel zijn uitbetaald.

Of het terecht is dat het bedrag wordt teruggevorderd is volgens de NPB de vraag. Juridisch gezien mag alleen teruggevorderd worden als de medewerker had moeten begrijpen dat het bedrag niet klopte, stelt de NPB.¬†Omdat de overuren van politiemensen voortdurend wisselen en ze pas een of twee salarisperioden later worden uitbetaald, is het voor de medewerker lastig vast te stellen of hij te veel ontvangen heeft, zeker als het om kleine afwijkingen gaat. “Bovendien mag de werknemer ervan uitgaan dat de werkgever de berekeningen juist heeft uitgevoerd”, aldus de bond.

De NPB vindt het problematisch dat medewerkers niet kunnen controleren of het teruggevorderde bedrag klopt en vindt het daarnaast kwalijk dat de betreffende medewerkers niet zijn gewezen op de mogelijkheid om bezwaar te maken. Ook had de bond liever een andere oplossing gezien, maar zegt dat het daarvoor al te laat was.

Door: Redactie Ambtenarensalaris