Nieuwe regeling functieonderhoud politie

11 juli 2017 – In het kader van de nieuwe regeling aanvraag functieonderhoud (RAAF) kunnen politiemedewerkers sinds 1 juli een verzoek indienen om in een andere LFNP-functie geplaatst te worden. Ook kunnen ze een aanvraag indienen om een werkgebied of aandachtsgebied toegekend te krijgen.

De RAAF vervangt de oude regeling functieonderhoud. De nieuwe regeling is bedoeld voor politiemensen die sinds 1 juli 2016 minimaal een jaar een LFNP-functie hebben, maar in feite ander werk doen. Via de RAAF kunnen zij vragen om een wijziging.

Voor de invoering van het LFNP konden afwijkende werkzaamheden aan de functie worden toegevoegd. Nu moet u daarvoor een beroep doen op RAAF. Om in aanmerking te komen voor een wijziging moet uw LFNP-functie, vakgebied, werkterrein of specifieke functionaliteit volledig afwijken van uw officiële functie. Daarnaast moet uw leidinggevende u schriftelijk hebben gevraagd dit aan te passen.

Vanaf het indienen van het verzoek duurt het minimaal acht weken voor u hoort of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. De werkgever doet hiervoor onder andere navraag bij uw leidinggevende. Wordt uw verzoek afgewezen, dan heeft u vier weken de tijd om bezwaar te maken. Dit wordt vervolgens beoordeeld door een speciale commissie. Die commissie brengt advies uit, waarna de werkgever het uiteindelijke besluit neemt. Na maximaal 26 weken moet er een definitief besluit zijn. Dient u het verzoek deze maand in, dan moet u uiterlijk in december/januari duidelijkheid krijgen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Bron: VMHP