Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Onderhandelingsresultaat vroegpensioen, capaciteit en onderwijs Politie

20 april 2020 – Bonden en minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over het vroegpensioen en de capaciteitsproblematiek bij de politie. Het betreft een uitwerking van principe-afspraken in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018 – 2020.

Blijf nu op de hoogte

47724 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Basisopleiding ingekort en geïntensiveerd
De basisopleiding van nieuwe politiemedewerkers wordt verkort van drie naar twee jaar. Daarvoor wordt het huidige leerprogramma geïntensiveerd. Politiemedewerkers zijn hierdoor voortaan na twee in plaats van drie jaar inzetbaar voor het korps. De nieuwe opleiding bestaat uit een jaar theorie en een jaar praktijk. Gedurende het tweede jaar wordt de student, onder begeleiding, ook al ingezet bij het reguliere politiewerk en wordt hiervoor beter beloond dan nu het geval is. Die inzet vindt plaats bij de opsporing of de Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP).

Vrijwilligers tijdelijk betaald
In de strijd tegen de onderbezetting is ook afgesproken dat politievrijwilligers de komende jaren tijdelijk als betaald politiemedewerker aangesteld kunnen worden, waardoor ze meer inzetbaar zijn. Daarnaast wordt de regelgeving aangepast om te zorgen dat politiemedewerkers die na de aow-leeftijd nog verder willen, ook verder kunnen werken.

Doorwerkbonus
60-plussers die in de periode 2021 – 2025 niet vervroegd willen of kunnen uittreden en doorwerken tot de aow-leeftijd, krijgen een ontslaggratificatie. Deze zogenaamde doorwerkbonus bedraagt 6.000 euro bij een dienstverband van 36 uur of meer en naar rato bij een dienstverband van minder dan 36 uur. Deze gratificatie staat los van de gratificatie die de politiemedewerker krijgt bij het volmaken van 45 politiedienstjaren en heeft daar dan ook geen invloed op.

Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)
Medewerkers die in de periode 2021 tot en met 2025 65 jaar of ouder zijn of worden, met minimaal 35 politiedienstjaren waarvan minimaal 25 zware politiejaren, kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen waarmee ze enkele jaren voor de aow-leeftijd kunnen stoppen met werken. Deze RVU-bijdrage bedraagt maximaal € 42.400 en wordt gedurende maximaal drie jaar in maandelijkse bedragen uitgekeerd. Voor aanvullend inkomen tijdens deze periode kunnen deze medewerkers een beroep doen op het extra vroegpensioenkapitaal dat ze tijdens hun loopbaan bij ABP hebben opgebouwd. Men hoeft hiervoor dus niet het ouderdomspensioen aan te spreken.

Het resultaat van de onderhandelingen wordt de komende tijd aan de achterban voorgelegd. Vanwege de coronacrisis kan dat niet via de gebruikelijke bijeenkomsten. Daarom wordt er nog gezocht naar een andere manier.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsresultaat vervroegde uittreding, capaciteit en politieonderwijs.

Door: Redactie Ambtenarensalaris