Politie onderzoekt gehoorklachten motoragenten

23 februari 2017 – De Nationale Politie gaat onderzoek doen naar gehoorklachten van motoragenten. Dit gebeurt na signalen die politiebond ACP heeft ontvangen van tientallen motoragenten die stellen dat het lage windscherm op hun motor tot gehoorproblemen leidt.

Volgens ACP zijn er bij zeker drie agenten problemen aan het gehoor vastgesteld, die zij hoogstwaarschijnlijk hebben gekregen van het rijden op de motor. Daarnaast maken veel motoragenten zich zorgen omdat zij last hebben van dezelfde symptomen.

ACP stelt dat de problemen ontstaan doordat agenten hun mobilofoon heel hard moeten zetten als zij met hoge snelheid rijden. De standaard schermen vormen zeker een probleem voor lange agenten, omdat zij er weinig bescherming van ondervinden, waardoor harde wind de communicatie op zulke momenten bemoeilijkt.

Ook de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een onderzoek gestart naar alle klachten.

Extra bescherming
Een extra ‘flip-up-scherm’ op de motor kan extra bescherming bieden voor lange agenten. Maar als de politie deze aanpassing zelf doet, vervalt de aansprakelijkheid van de producent van de motoren. De flip-up-schermen vormen bovendien een risico als de agent op hoge snelheid rijdt, omdat ze minder stabiel vastzitten als de reguliere scherm. Momenteel loopt er een aanbesteding voor nieuwe motoren. “We gaan onderzoeken of de problemen te verhelpen zijn en we gaan hier, als de keuze is gemaakt, ook met de nieuwe leverancier over in gesprek”, vertelt een woordvoerder. “Maar het kan ook zijn dat de problemen voor lange agenten niet te verhelpen zijn. In dat geval zouden we de regels voor het motorrijden door lange agenten kunnen aanscherpen.”

95 procent
Bij de productie van politiemotoren moeten de motoren voor 95 procent van de agenten goed functioneren. Volgens de woordvoerder komt dit neer op agenten tussen de 1 meter 60 en 1 meter 95. “Agenten die korter zijn kunnen bijvoorbeeld niet goed met hun voeten bij de pedalen. En agenten die langer zijn, ondervinden dus mogelijk problemen met hun gehoor.”

De problemen doen zich volgens ACP voor bij de motoren die in 2013 en 2014 in gebruik zijn genomen. De politievakbond wil de garantie dat het windscherm op de nieuwe motoren de bestuurders “rust geeft tijdens het rijden en communicatie via de mobilofoon mogelijk maakt zonder dat het afdoet aan de veiligheid”.

Door: Redactie Ambtenarensalaris