Politiebonden eisen goed ‘politiepensioen’

31 augustus 2017 – De politiebonden ACP, ANPV en VMHP willen afspraken in het regeerakkoord over een goed politiepensioen. Zij zijn van mening dat de politie de afgelopen jaren onevenredig hard geraakt is door nieuwe pensioenregels. Komen deze afspraken er niet, dan zijn acties niet uitgesloten. Dat melden de bonden.

Volgens de bonden zijn politiemedewerkers de laatste jaren hard geraakt door diverse beslissingen. Dat begon met de afschaffing van het functioneel leeftijdsontslag (FLO). Ook het opvolgende vroegpensioen dat de FLO verving verslechterde door fiscale maatregelen. De levensloopregeling die daar weer op volgde werd wettelijk beperkt en vervalt in 2022. Dit komt bovenop de verhoging van de AOW-leeftijd en de beperking van de pensioenopbouw, waar de politie bovengemiddeld gebruik van maakt, aldus de bonden.

Zwaar beroep
ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Voor politiemensen is dit onacceptabel. Zij hebben een hoogrisicovak dat zowel mentaal als fysiek enorm belastend is. Er zit een grens aan hoe lang zij dit werk kunnen volhouden.” Het kabinet moet maatregelen treffen om in een nieuwe cao ruimte te scheppen voor verbetering. Ze bezinnen zich op werkonderbrekingen wanneer het kabinet geen gehoor wil geven aan de oproep.

Gevolgen 
Volgens ANPV-voorzitter Geert Priem zet het langer doorwerken de hele politieorganisatie onder druk. “Politiemedewerkers zijn op oudere leeftijd slechts beperkt inzetbaar voor onregelmatig en zwaar politiewerk. De politieorganisatie heeft grote moeite om hen geschikt werk te bieden. De vergrijzing van het personeelsbestand trekt bovendien een zware wissel op jonge politiemensen. Met een beperkte groep draaien zij het grootste deel van de onregelmatige diensten.”

Eisen
De bonden vragen concreet om de volgende wetswijzigingen:

  • Flexibilisering van de AOW-leeftijd, zodat cao-partijen de mogelijkheid hebben om sectorale afspraken te maken die hierop verder bouwen
  • Afschaffen van de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing)
  • Aantal verlofuren (nu maximaal 50 weken maal de arbeidsduur per week) dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard uitbreiden
  • Een netto-netto pensioenspaarregeling die buiten de vermogensredementsheffing valt

Oproep zware beroepen
Overigens erkennen de bonden dat hun bezwaren gelden voor meerdere zwaarbelastende beroepen.  Ze roepen andere bonden, binnen en buiten de politiesector, dan ook op om de roep om verruiming van pensioenmogelijkheden te ondersteunen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris