Training politie onder de maat

27 juli 2017 – 60 procent van de agenten vindt dat ze te weinig training krijgen en de helft blijft zelfs onder het wettelijke aantal uren. Dat blijkt uit ledenonderzoek van politiebond ACP. Voldoende training is volgens de bond van groot belang voor de veiligheid van politiemensen. Daarom pleit de bond voor onderzoek en optreden door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie).

Volgens ACP is het aantal trainingsuren nog altijd te weinig “De werkgever is verantwoordelijk en moet garant staan voor de veiligheid, maar schiet daarin al jaren tekort. Daarom vragen wij de Inspectie SZW om een onderzoek in te stellen en op te treden”, aldus ACP. In de cao Politie is afgesproken om het aantal trainingsuren per jaar te verhogen van 32 naar 42 uur. Dat aantal blijkt lang niet gehaald te worden. Zo geeft de helft van de agenten aan afgelopen jaar tussen 30 en 40 trainingsuren te hebben gevolgd. De andere 50 procent blijft zelfs onder de 30 uren waarmee zij de wettelijke 32 uur niet halen.

Te weinig docenten
Het gebrek aan trainingsuren lijkt vooral te wijten aan te weinig ingeplande trainingsuren door een tekort aan docenten voor integrale beroepsvaardigheidstrainingen (IBT). De docenten zelf bevestigen dat beeld. Volgens ACP wil de werkgever het aantal IBT-docenten zelfs nog verder terugdringen om zo de kosten voor het invoeren en inrichten van de nieuwe functie operationeel begeleider op te vangen. Opmerkelijk vindt ACP, omdat de uitbreiding van het aantal uren niet alleen een uitdrukkelijke wens van de bonden was, maar juist ook van de werkgever.

Ook schort het volgens de agenten aan het aantal trainingslocaties, moet het sporten onder diensttijd beter gefaciliteerd worden en is het door onderbezetting lastig om trainingsuren in te plannen.

Over de trainingen zelf zijn de agenten ook niet erg enthousiast. Zo willen ze dat de trainingen beter aansluiten bij de dagelijkse praktijk in plaats van het vastzitten aan van bovenaf opgelegde thema’s. Ook willen ze meer eigen inbreng in de te trainen vaardigheden.

Rechtspositie
Naast de veiligheid van de agenten, gaat het ACP ook om de rechtszekerheid van de politiemensen. “Als collega‚Äôs zich bijvoorbeeld genoodzaakt zien om geweld te gebruiken en zich daarvoor vervolgens moeten verantwoorden, lopen zij het risico dat hun professionaliteit in twijfel wordt getrokken door te weinig training met mogelijke vervolging als gevolg. De werkgever hoort voor zijn medewerkers te staan en is verplicht om hen in staat te stellen voldoende en adequaat te trainen.”

Door: Redactie Ambtenarensalaris