Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Verbeterd loopbaanbeleid seniorfunctie Politie

16 oktober 2020 – Het overgangsbeleid allround politiemedewerker (MBO 4) is verbeterd. Generalisten in schaal 7 kunnen sneller doorstromen naar een seniorfunctie in schaal 8. Dat hebben werkgever en bonden afgesproken.

Aanleiding is de afspraak in de cao politie 2018 – 2020 dat nieuwe instromers in de MBO 4 basisopleiding per 1 januari 2021 verzekerd zijn van een duidelijk loopbaanpad. Bij voldoende functioneren en tijdig voldoen aan de mobiliteitseisen, kunnen zij uiterlijk 10 jaar na het afronden van de opleiding tot allround politiemedewerker gegarandeerd een seniorfunctie vervullen.

Bonden en werkgever hebben afgesproken dat de doorstroom van schaal 7 naar 8 sneller wordt uitgevoerd, dit niet ten koste gaat van de horizontale loopbaangaranties van medewerkers in een seniorfunctie en dat eerder doorgestroomde surveillanten uitzicht krijgen op doorstroom naar een seniorfunctie.

 

Overgangsbeleid
Voor medewerkers die al op MBO werk- en denkniveau zitten, is overgangsbeleid afgesproken. Als zij zich aanmelden, worden ook zij gegarandeerd bevorderd naar een seniorfunctie, voordat de lichtingen vanaf 2021 aan de beurt komen.

Horizontale mobiliteit in schaal 8
In het overgangsbeleid kunnen jaarlijks (minstens) 500 generalisten (schaal 7) op de eigen werkplek worden bevorderd naar een seniorfunctie (schaal 8). Ook kunnen aangemelde MBO 4 generalisten met voorrang solliciteren op seniorfuncties. Om ook de mobiliteit van huidige medewerkers in schaal 8 te bevorderen, kunnen ook zij met voorrang op seniorfuncties solliciteren. De selectie vindt plaats op basis van geschiktheid, waarbij dienstjaren geen rol spelen. Afgesproken is dat de doelgroep van het overgangsbeleid jaarlijks met minimaal 750 medewerkers omlaag moet. Daardoor is het tempo van de bevorderingen gegarandeerd, ook voor huidige generalisten met veel dienstjaren.

Ervaringsopbouw
Solliciteren er geen aangemelde MBO 4-generalisten en zittende collega’s, dan wordt de selectie uitgebreid met de overige kandidaten. Generalisten die dan solliciteren, moeten minstens acht jaar werkervaring in deze functie hebben. Dat is conform de eis van de ervaringsopbouw die nodig is voor het nieuwe loopbaanpad Allround Politiemedewerker.

Doorstroom vanuit MBO 2 en 3
Medewerkers die al via een interne doorstroomopleiding zijn doorgestroomd van surveillant (MBO 2-niveau) naar politiemedewerker (MBO 3-niveau), kunnen zich als onderdeel van het overgangsbeleid alsnog kwalificeren voor een functie op MBO 4-niveau. Aanmelden hiervoor kan sinds 1 oktober. Bij succesvol afronden van het traject maken ook deze medewerkers aanspraak op automatische bevordering naar een seniorfunctie volgens de regeling in het overgangsbeleid.

Snellere doorstroom studenten
De periode waarin het overgangsbeleid wordt uitgevoerd wordt met twee jaar ingekort. Daardoor kunnen politiestudenten die tussen 2016 en 2020 een basispolitieopleiding op MB0 4-niveau hebben gevolgd al uiterlijk in 2031 of 2032 een seniorfunctie krijgen, in plaats van in 2033 of 2034.

Aantonen werk/denkniveau
Het aantonen van werk/denkniveau hoeft niet langer op basis van een (politie)diploma. Als de medewerker dit diploma niet heeft, mag het werk/denkniveau ook worden aangetoond met een EVC-bewijs (Erkenning Verworven Competenties) of met een schriftelijk bewijs dat de medewerker al minimaal twee jaar een functie op het gevraagde werk/denkniveau uitoefent.

Succesvolle doorstroom
Het overgangsbeleid heeft inmiddels gezorgd voor een flinke doorstroom binnen de politie. De bonden laten weten dat vorig jaar ruim 900 generalisten via sollicitatie op seniorfuncties terecht zijn gekomen. Sinds 1 maart 2020 zijn al zo’n 500 MBO 4-generalisten met terugwerkende kracht vanaf 2019 bevorderd. Over dit jaar is de verwachting dat minstens 750 medewerkers in een seniorfunctie kunnen worden aangesteld.

De afgesproken aanpassingen van het overgangsbeleid gaan vanaf begin november in.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50502 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris