Ambtenaren bij provincie hebben hoogste inkomen

De gemiddelde loonsom per fte is bij de provincie met €73.119 het hoogst vergeleken met ambtenaren die werkzaam zijn bij waterschappen en gemeenten.Bij de gemeenten en waterschappen ligt de gemiddelde loonsom een stuk lager, respectievelijk €60.552 en €57.290. De gemeenten hebben relatief de meeste medewerkers die in de max van de loonschaal zitten (78%). Bij provincies is dit 74%. 97% van de ambtenaren werkzaam bij provincie heeft een vast dienstverband. 62% werkt voltijd.

Deze gegevens zijn afkomstig uit de personeelsmonitor decentrale overheidssectoren en is tot stand gekomen door een samenwerking van de A&O-fondsen Provincies, Waterschappen en Gemeenten.

Door: Redactie Ambtenarensalaris