Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Reclassering

De cao Reclassering is van toepassing op medewerkers van Reclassering Nederland en Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering.

Salarisschalen

De salaristabel is opgenomen in bijlage 3 van de cao.

Als eerste op de hoogte

48345 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2021 Ambtenarensalaris