Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Vervolg onderhandelingen roosterstatuut Rijk

11 december 2018 – Er is nog veel informatie nodig om tot overeenstemming te komen over het roosterstatuut voor de rijksoverheid. Dat meldt FNV naar aanleiding van het tweede overleg tussen werkgever en bonden.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Beide partijen zijn het er mee eens dat een goed werkend systeem dat de benodigde capaciteit vaststelt, cruciaal is. Om te komen tot een systeem dat overal toegepast kan worden en waar iedereen vertrouwen in heeft, komen in januari deskundigen uit alle organisaties bij elkaar. Het gaat dan onder andere om planners, OR-leden, bezettingsverantwoordelijken en projectleiders van pilots bij DJI en RWS.

Nachtwerk
In het overleg wordt ook gesproken over nachtwerk. Vanaf 55 jaar zijn rijksambtenaren niet meer verplicht nachtdiensten te draaien. Medewerkers die dat wel willen, kunnen dat aangeven. FNV is van mening dat meer mensen hiervoor open zouden staan als er meer varianten zijn, zoals de helft van het aantal nachtdiensten, gedurende een bepaalde periode, op incidentele basis met een maximum per jaar. De werkgever heeft laten weten hier over na te denken.

Deadline naar 1 april
Omdat er tijd nodig is om tot overeenstemming te komen over de verschillende onderwerpen, is de deadline voor een akkoord verschoven naar 1 april 2019.

Door: Redactie Ambtenarensalaris