Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Sociale Werkvoorziening

De cao Sociale Werkvoorziening (SW) is van toepassing op werknemers die onder het bereik van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) vallen.

Gratis salarisupdates ontvangen?

47294 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Salarisschalen

Loontabel Sociale Werkvoorziening per 1 januari 2020

Loontabel Sociale Werkvoorziening per 1 juli 2019