Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Onderhandelingen CAO Waterschappen 2022 gestart

16 december 2021 – De onderhandelingen voor een nieuwe cao waterschappen zijn gestart. Tijdens de eerste online gesprekken hebben de onderhandelaars hun inzetten uitgewisseld. Voor de bonden ligt de focus op de thema’s aantrekkelijke primaire arbeidsvoorwaarden, werkzekerheid en perspectief, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, kwaliteit van werk en participatiebanen.

Aantrekkelijke primaire arbeidsvoorwaarden 
Op het gebied van de primaire arbeidsvoorwaarden willen de bonden onder meer een salarisverhoging die de inflatie compenseert, met een nominaal bedrag van 100 euro per jaar en indexatie van de kilometervergoedingen voor woon-werkverkeer en dienstreizen.

Werkzekerheid en perspectief
De bonden willen de externe inhuur beperken tot ‘piek en ziek’ en voor projecten korter durend dan twee jaar. Structureel werk moet uitgevoerd worden door medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd. Daarnaast moet er aandacht besteed worden aan het perspectief en de doorgroeimogelijkheden voor met name jonge medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
Als het aan de bonden ligt komt er zo snel mogelijk een RVU-regeling voor muskusrattenbestrijders. Over deze beroepsgroep bestaat consensus dat het een fysiek zwaar belastend beroep is. Daarnaast kan de regeling worden uitgebreid naar andere vakgroepen die aan dezelfde criteria voldoen.

Kwaliteit van werk 
De bonden willen in de cao afspraken maken over de werk-privébalans, bijvoorbeeld met het recht van de werknemer om buiten werktijden en wachtdiensten onbereikbaar te zijn.

Participatiebanen
In de cao zou extra formatieruimte moeten worden toegevoegd voor huidige en nieuwe medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelgroep moet als volwaardig worden beschouwd en ook qua salaris niet worden achtergesteld. Daarom willen de bonden schaal 0 afschaffen en een minimumuurloon van 14 euro bruto invoeren.

Intentie werkgevers
De werkgevers spreken in hun inzet de intentie uit om tot een breed gedragen moderne cao te komen waarbij de sector aantrekkelijk is voor zowel oudere als jongere werknemers. Ook streven ze naar flexibele doorgroeimogelijkheden en willen ze de cao laten aansluiten bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Bekijk hier de volledige gezamenlijke inzet van CNV en FNV en de inzet van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw).

Op 10 februari praten de onderhandelaars verder.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41772 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris