Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Achterban akkoord met eindbod CAO UMC

1 november 2018 – De meerderheid van de vakbondsleden van FNV, CNV en Ambtenarencentrum/FBZ gaat akkoord met het eindbod voor een nieuwe cao umc. Wel moeten er volgens de bonden nog veel zaken verder uitgewerkt worden. Dat meldt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Blijf nu op de hoogte

48081 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Alleen de vierde betrokken vakbond CMHF (waarin vertegenwoordigd de Federatie Medisch Specialisten en NU’91) komt uiterlijk maandag met een standpunt.

De NFU wil net als de bonden de hoge werkdruk terugdringen. Dat is een van de onderwerpen waar nog concrete afspraken over gemaakt moeten worden. Op salarisgebied is afgesproken dat zorgmedewerkers er 8,25 procent meer loon bij krijgen over een periode van drie jaar: 2,5 procent in 2018, 2,75 procent in 2019 en 3 procent in 2020.

Hoofdlijnen eindbod

  • Looptijd 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.
  • In totaal 8,25 procent loonsverhoging: 2,5 procent per 1 augustus 2018, 2,75 procent per 1 augustus 2019 en 3 procent per 1 augustus 2020.
  • Het persoonlijk budget wordt vanaf 1 januari 2019 bij het salaris gevoegd (0,92 procent). Dit geldt niet voor medisch specialisten. Hun persoonlijk budget is in de vorige cao opgenomen in het budget functiegebonden kosten.
  • Coassistenten ontvangen vanaf 1 januari 2019 naast hun huidige vergoedingen, nog eens 100 euro bruto per maand tijdens hun coschappen.
  • De NFU wil maatregelen nemen om de werkdruk te verlichten. Terugdringing van regeldruk en registratielast staan daarbij centraal.
  • Gedurende de looptijd van de cao worden de mogelijkheden van zelf roosteren, teamroosteren en gezond roosteren onderzocht. Ook wordt gekeken hoe de umc’s generatiebeleid kunnen toepassen.

Lees hier het volledige eindbod cao umc 2018 – 2020 van de NFU.

Door: Redactie Ambtenarensalaris