Bonden eisen nieuw cao-voorstel UMC

12 februari 2018 – Onder druk van de bonden komen UMC-werkgevers met een nieuwe cao-inzet. De bonden verwijten de werkgevers het tegen elkaar uitspelen van jong en oud. Ook missen ze ‘ambitie’ in de plannen.

Blijf nu op de hoogte

40712 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat meldt nursing.nl.

Leeftijdsgrens nachtdiensten
Afgelopen donderdag vond het eerste cao-overleg plaats. Het volgende overleg, gepland op 21 februari, is opgeschort tot 14 maart om de werkgevers meer tijd te geven met een nieuwe inzet te komen. De bonden hebben onder meer bezwaar tegen het voorstel van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)¬†om de leeftijdsgrens voor nachtdiensten op te rekken van 57 jaar tot vijf jaar voor de AOW-leeftijd. De bonden vinden dat de NFU op deze manier ‘jong en oud tegen elkaar uitspeelt’.

Generatiebeleid
De bonden zien liever een generatiebeleid op vrijwillige basis, zoals de regeling in de cao Ziekenhuizen¬†waarbij medewerkers vanaf 60 jaar minder uur kunnen gaan werken. Ook zien ze mogelijkheden om het persoonlijk budget om te vormen tot een generatieregeling. Dit budget, bedoeld voor duurzame inzetbaarheid, blijkt in de praktijk vooral voor scholing gebruikt te mogen worden, volgens een woordvoerder van beroepsorganisatie NU’91.

Salaris
Een ander twistpunt betreft de salarissen. De bonden willen een loonsverhoging van 3,5 procent. De werkgevers willen dit bekostigen via de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC). De bonden zijn het daar niet mee eens, omdat medewerkers hiermee hun eigen loonsverhoging betalen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris