Diplomalijst kinderopvang en peuterspeelzaalwerk geactualiseerd

24 juli 2018 – Per 1 juli 2018 geldt er een nieuwe diplomalijst voor medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Diploma’s die niet of niet meer voldoende opleiden tot het vak, zijn uit de lijst gehaald. 

Blijf nu op de hoogte

42155 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De huidige lijst is gemaakt in 1991 en was hoognodig toe aan een update.

Uitgangspunten bij de nieuwe lijst zijn:

  • Alle huidige pedagogisch medewerkers en peuterspeelzaalleidsters blijven gekwalificeerd, ook als ze overstappen naar een andere werkgever. Daar mag maximaal 1 jaar tussen zitten. Daarna is het verouderde diploma niet meer geldig.
  • Sollicitanten, die starten voor 1 september 2018 kunnen worden aangenomen op grond van de tot 1 juli 2018 geldende diplomalijst.

Bekijk hier de nieuwe diplomalijst pedagogisch medewerker/peuterspeelzaalleidster.

Door: Redactie Ambtenarensalaris