Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Gewijzigde tarieven/vergoedingen huisartsen in dienst (Hidha)

13 januari 2020 – Per 1 januari zijn een aantal vergoedingen en tarieven voor huisartsen in dienst van een huisarts (Hidha’s) geïndexeerd. Het gaat om de vergoeding voor persoonlijke kosten en de werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering. Ook de ANW-vergoedingen zijn gewijzigd.

Blijf nu op de hoogte

47586 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Voor de indexering van het budget voor persoonlijke kosten en de bijdrage aan de ziektekostenverzekering wordt gerekend met een referteperiode van oktober-oktober. Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) volgens het CBS, bedraagt over de periode oktober 2018 – oktober 2019 2,47 procent.

Persoonlijke kosten
Het budget voor persoonlijke kosten bedraagt in 2020 maximaal € 4.466,01 (€ 4.358,36 in 2019). Medewerkers hebben per jaar recht op een vast bedrag van € 2.366,91 (€ 2.309,86 in 2019), ongeacht de omvang van het dienstverband. Daarnaast is er naar rato van het dienstverband, een variabele vergoeding van maximaal € 2.099,10 (€ 2.048,50 in 2019).

Ziektekosten
De bijdrage van de werkgever aan de ziektekostenverzekering stijgt van € 17,43 in 2019 naar € 17,86 in 2020.

 

ANW
De ANW-vergoeding aan werkgevers is per 1 januari 2020 € 78,00 bruto (€ 76,57 bruto in 2019). Daarmee is de dienstenvergoeding voor Hidha’s per januari 2020 € 60,35 bruto (€ 59,26 bruto in 2019).

Bekijk hier de cao Hidha 2019 – 2021.

Door: Redactie Ambtenarensalaris