Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Nieuwe CAO voor apothekers in dienstverband

26 september 2022 – Er is een nieuwe cao voor apothekers in dienstverband met daarin een salarisverhoging van 2 procent en een incidentele uitkering van 500 euro bruto.

Onlangs bereikten Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) een onderhandelingsakkoord over een nieuwe cao. Met de instemming van beide achterbannen in het akkoord inmiddels definitief geworden en de nieuwe cao een feit.

Structureel en incidenteel meer loon
Op het gebied van de lonen is zowel een structurele salarisverhoging van 2 procent per 1 oktober 2022 als een incidentele uitkering van 500 euro bruto in december 2022 afgesproken. Deze uitkering geldt voor iedereen die op 1 december in dienst is en wordt uitgekeerd naar rato van het dienstverband en de periode waarin de medewerker in 2022 in dienst was.

Reiskosten
De onderhandelaars hebben ook afspraken gemaakt over de reiskosten. Als de overheid de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogt, wordt de reiskostenvergoeding voor apothekers in dienstverband daar op aangepast.

Duurzame inzetbaarheid en dienstenvergoeding
Ook willen de onderhandelaars meer faciliteiten bieden op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de dienstenvergoeding beter laten aansluiten bij de praktijk. Beide onderwerpen worden de komende maanden verder besproken.

De cao voor apothekers in dienstverband loopt van 1 juli 2022 tot en met 28 februari 2023.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris