Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Nog geen CAO Kinderopvang 2020

2 december 2019 – Een nieuwe cao Kinderopvang voor 2020 laat nog op zich wachten. Na vijf dagen onderhandelen is er nog geen akkoord en dat gaat volgens de onderhandelaars dit jaar ook niet meer lukken. Dat melden de bonden.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Op 15 en 30 januari staan nieuwe gesprekken gepland om verder te praten en hopelijk tot een cao te komen. Bij de bonden heerst teleurstelling. “Pas op de laatste onderhandelingsdag zijn we toegekomen aan het voor ons belangrijkste onderwerp: aanpak van de hoge werkdruk. Dit onderwerp leeft erg onder onze leden en we hebben hier zeker veel tijd en aandacht voor nodig”, vertelt cao-onderhandelaar Debbie van Leiden.

Proeftijd en opzegtermijn volgens de wet
De huidige cao loopt tot en met 31 december 2019. Zolang er geen nieuwe cao is, blijft de huidige cao van toepassing. Een uitzondering geldt voor de afspraken over proeftijd en opzegtermijn. Daarover zijn in de cao afwijkende afspraken gemaakt ten opzichte van de wet. Omdat er alleen bij cao van de wet kan worden afgeweken, gelden voor de periode van 1 januari 2020 totdat een nieuwe cao van kracht is, de wettelijke termijnen voor proeftijd en opzeggen van het dienstverband.

Volgens de wet geldt bij een tijdelijk contract tussen zes maanden en twee jaar en bij een tijdelijk dienstverband zonder einddatum een proeftijd van maximaal 1 maand. Voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten van meer dan twee jaar en contracten voor onbepaalde tijd, geldt wettelijk maximaal twee maanden proeftijd. De afwijkende afspraak in de cao Kinderopvang 2018 – 2019 betreft een proeftijd van twee maanden voor tijdelijke contracten van langer dan zes maanden en korter dan twee jaar. Die periode wordt in de cao-loze periode volgens de wet dus gehalveerd. Op tijdelijke contracten van maximaal zes maanden is geen proeftijd van toepassing.

Voor arbeidsovereenkomsten die worden gesloten tijdens de periode dat er nog geen nieuwe cao is en die voor die tijd worden opgezegd, geldt de wettelijke opzegtermijn. Over het algemeen bedraagt deze voor werkgever en werknemer één maand. In de cao Kinderopvang 2018 – 2019 is voor beide partijen een opzegtermijn van twee maanden afgesproken voor contracten voor onbepaalde tijd.

Door: Redactie Ambtenarensalaris