Procedure nabetaling ORT Ziekenhuizen, GGZ en Gehandicaptenzorg

17 juli 2017 – Medewerkers van ziekenhuizen, in de gehandicaptenzorg en GGZ ontvangen een tegemoetkoming ter compensatie van niet-uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag (ORT) over vakantie-uren. Werknemers die van mening zijn dat zij een hogere nabetaling moeten krijgen en hiervoor al eerder nabetaling hebben geclaimd, moeten van de tegemoetkoming afzien om te voorkomen dat de individuele claim vervalt. Dat meldt FNV.

De ORT-compensatie geldt voor medewerkers van ziekenhuizen en in de gehandicaptenzorg over de jaren 2012 tot en met 2015. GGZ-medewerkers hebben recht op compensatie over de periode 2013 tot en met 1 juli 2015.

Medewerkers die recht hebben op compensatie hoeven hier niets voor te doen, maar ze kunnen er wel van afzien. Wanneer zij namelijk de eerste eenmalige uitkering accepteren, vervalt een individuele ORT-claim. Dit geldt voor medewerkers die al eerder bij hun werkgever nabetaling hebben geclaimd en menen aanspraak te kunnen maken op een hogere nabetaling. Voor ziekenhuismedewerkers betekent dit dat zij vóór 1 augustus aan hun werkgever moeten laten weten dat ze afzien van de compensatie, ggz-medewerkers moeten dit vóór 1 september doorgeven en voor de gehandicaptenzorg geldt 30 september als deadline.

Zie hieronder de afspraken per cao
Principeakkoord CAO Ziekenhuizen 2017 – 2019
CAO GGZ 2017 – 2019
Onderhandelaarsakkoord Gehandicaptenzorg 2017 – 2019

Door: Redactie Ambtenarensalaris