Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Werknemers centraal in nieuwe CAO VVT

21 december 2021 – Er wordt nog druk onderhandeld over een nieuwe cao voor medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. De onderhandelaars willen dat medewerkers meer regie en zeggenschap krijgen over hun werk en dat ze voldoende mogelijkheden hebben voor scholing en ontwikkeling.

Ook moet de werkdruk aantoonbaar omlaag en de balans tussen werk en privé worden hersteld. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar de hersteltijd na een bereikbaarheidsdienst. Daarnaast willen bonden en werkgevers de medewerkers meer invloed geven op hun werktijden en roosters.

Volledig nieuwe cao
Om de wensen waar te kunnen maken, willen de cao-partijen een volledig nieuwe cao schrijven. Deze cao moet begrijpelijk en eenduidig zijn waarbij medewerkers en teams centraal staan met duidelijke afspraken over de rechten en plichten van medewerkers. Dat lukt niet in de huidige cao.

Harmonisatie regelingen
In de huidige cao staan aparte regelingen voor verpleeg- en verzorgingshuizen en voor de thuiszorg. Deze regelingen worden in de nieuwe cao geharmoniseerd met gelijke beloning voor hetzelfde werk. Het is de intentie dat medewerkers er niet op achteruit gaan en dat er geen regelingen verdwijnen.

Minuren voor rekening en risico werkgever
Er komt ook een oplossing voor het probleem van minuren bij het niet komen opdagen van de cliënt. Dit komt in de nieuwe cao voor rekening en risico van de werkgever. FNV Zorg & Welzijn bestuurder Bert de Haas: “Hier kregen we vaak klachten over vanuit de werkvloer. Gelukkig dat we hier een oplossing voor gaan vinden in de cao.”

In januari praten de onderhandelaars verder. Het streven is uiterlijk begin maart overeenstemming te hebben over een nieuwe cao die met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari 2022.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris