Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

ABP en PFZW hoeven komend jaar waarschijnlijk niet te korten

20 november 2019 – Zoals verwacht heeft minister Koolmees de pensioenregels voor 2020 versoepeld. Voor ABP en PFZW betekent het dat zij komend jaar zeer waarschijnlijk niet hoeven te korten.

Blijf nu op de hoogte

48081 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De maatregel werd vorige week al aangekondigd en is nu door de minister bevestigd. Bij een minimale dekkingsgraad van 90 procent eind december, hoeft er komend jaar nog niet gekort te worden. De actuele dekkingsgraad van ABP bedraagt 93,2 procent. Voor PFZW ligt de dekkingsgraad nu op 94,1 procent.

Koolmees benadrukt dat de maatregel alleen voor komend jaar geldt. Met de versoepeling wil de minister rust creëren terwijl het nieuwe pensioenakkoord wordt uitgewerkt. Daarin is onder andere een bevriezing van de AOW-leeftijd en een regeling voor zzp’ers opgenomen. De gemaakte afspraken moeten nu verder worden geconcretiseerd. “Rust en stabiliteit zijn nodig om dat de komende periode goed te doen”, aldus de minister.

Evenwichtig voor alle generaties
Naast de tijdelijkheid stelt Koolmees als voorwaarde dat de pensioenfondsen verantwoorden hoe zij ervoor zorgen dat hun beslissingen “evenwichtig zijn voor alle generaties”. Dat kunnen zij bijvoorbeeld doen door niet alleen de verlagingen uit te stellen (vooral voordelig voor gepensioneerden), maar ook af te zien van een premieverhoging of een verlaging van de pensioenopbouw, waar juist werknemers van profiteren.

Rekenrente
De afgelopen tijd werd ook veel gepleit voor verhoging van de rekenrente. Volgens Koolmees is een hogere rekenrente geen oplossing, maar creëert het juist een groter probleem. Het gaat om de verdeling van geld tussen verschillende generaties, wat volgens de minister voor ‘maatschappelijke onvrede’ zorgt.

Werkgevers en bonden zijn blij met de stap die Koolmees zet. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is dat minder. “DNB heeft eerder aangegeven geen voorstander te zijn van het uitstellen van kortingen. Het uitstellen van kortingen leidt tot niet beoogde herverdeling tussen deelnemers”, aldus een woordvoerder. “Het uitstellen van kortingen maakt daarnaast de transitie naar een nieuw stelsel lastiger; het nieuwe pensioenstelsel wordt immers belast met verliezen uit het verleden.”

Door: Redactie Ambtenarensalaris