Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

ABP verhoogt pensioenpremie 2020

25 november 2019 – De premie van het ABP arbeidsongeschiktheidspensioen (aop) gaat komend jaar met 0,4 procentpunt omhoog naar 0,82 procent. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft staan op 24,9 procent. Dat heeft het pensioenfonds bekend gemaakt.

Blijf nu op de hoogte

48081 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Lichte stijging
De hogere AOP-premie is volgens ABP nodig “omdat de kans op arbeidsongeschiktheid met name op hogere leeftijd toeneemt en omdat ABP een hogere instroom verwacht omdat het deelnemers sinds kort proactief wijst op mogelijk recht op arbeidsongeschiktheidspensioen”.¬†Een medewerker met een bruto maandinkomen van 3.500 euro gaat door de premiestijging ongeveer 1 euro netto per maand meer betalen. Wat de stijging inhoudt voor u persoonlijk, kunt u terugvinden op uw loonstrook van januari.

Verhoging tegen advies in
De beslissing van ABP gaat in tegen het advies van het Verantwoordingsorgaan (VO) dat de deelnemers vertegenwoordigt. Bestuur en VO zijn het er over eens dat stappen nodig zijn om de pensioenen betaalbaar te houden. Het VO ziet de premie echter liever komend jaar al flink omhoog gaan om de kosten te dekken. Voor 2021 verwacht het fonds namelijk wel een forse premiestijging. Dat komt doordat pensioen op basis van de huidige regeling steeds duurder wordt. Met de verwachting dat de rente nog lange tijd laag blijft, is meer premie nodig om de pensioenen te financieren. Een alternatief is verlaging van de pensioenopbouw. Ook is het in het nieuwe pensioenstelsel niet meer toegestaan om premies te hanteren die niet kostendekkend zijn, wat nu nog wel gebeurt. Werkgevers en werknemers moeten samen beslissen wat voor 2021 nodig is, premiestijging, verlaging van de pensioenopbouw of een combinatie van beide.

19,1 procent achter op infatie
Verhoging van de pensioenen in 2020 zit er opnieuw niet in. Sinds de crisis in 2008 lopen ABP-gepensioneerden inmiddels 19,1 procent achter op de inflatie. Overigens geldt dit ook voor andere fondsen. Bijna allemaal kampen ze met een te lage dekkingsgraad om de pensioenen te kunnen indexeren.

Verlagingen zijn voor volgend jaar waarschijnlijk ook van de baan nu minister Koolmees de pensioenregels tijdelijk versoepelt.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) liet vorige week weten de premie komend jaar nog wel gelijk te houden, maar ook zij ontkomen er vanaf 2021 niet aan de premie kostendekkend te maken.

Door: Redactie Ambtenarensalaris