Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Grote kans op lager ABP-pensioen in 2020

18 juli 2019 – De kans is groot dat ABP komend jaar de pensioenen moet verlagen. De dekkingsgraad van het pensioenfonds daalde het afgelopen kwartaal met bijna 4 procent naar 95,3 procent, de laagste dekkingsgraad sinds jaren.

Blijf nu op de hoogte

49233 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Waar de dekkingsgraad in april nog boven de 100 procent uitkwam, daalde die in mei naar 96,1 procent. Afgelopen maand ging de dekkingsgraad verder omlaag naar 95,3 procent. Oorzaak is de dalende rente. Bij een lagere rente moet het pensioenfonds meer geld in kas houden om aan de pensioenverplichtingen naar de deelnemers te kunnen voldoen. Door de lage rente stegen die verplichtingen afgelopen kwartaal met 28 miljard euro naar een recordhoogte van 464 miljard euro. Ondanks een positief rendement van 2,5 procent weegt dat niet op tegen de toegenomen verplichtingen. Een dekkingsgraad van maar 95,3 procent is het gevolg.

Ook de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden, daalde hierdoor en kwam uit op 100,6 procent. Een jaar geleden lag die nog op 103,9, dicht bij het minimaal vereiste niveau van 104,2.

Pensioenverlaging
In het onlangs bereikte pensioenakkoord zijn de eisen versoepeld. Omdat het waarschijnlijk nog een paar jaar duurt voordat het nieuwe contract van kracht wordt, heeft ABP zich nu nog te houden aan de huidige regels. Dat houdt in dat de pensioenfondsen met een lager verwacht rendement moeten rekenen waardoor de positie van het fonds minder snel herstelt. Binnen het huidige contract neemt de kans op pensioenverlaging daardoor flink toe.

Eind 2019 mag de actuele dekkingsgraad niet lager zijn dan 95 procent. Daaronder moet ABP de pensioenen in de loop van 2020 verlagen. Ten opzichte van het eerste kwartaal, dat eindigde op 99 procent, is die kans een stuk groter geworden.

Door: Redactie Ambtenarensalaris