Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een pensioenterm die de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van een pensioenfonds weergeeft. De verplichtingen bestaan uit de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitkeren. Bij een dekkingsgraad van 100 procent, heeft het pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe meer financiƫle ruimte het fonds heeft en hoe beter het fonds er dus voor staat.

Om te kunnen beslissen of een fonds de pensioenen kan verhogen (indexeren) of moet verlagen (korten), maken pensioenfondsen gebruik van de beleidsdekkingsgraad. Dat is deĀ gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.