Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is een pensioenterm en betreft de gemiddelde dekkingsgraad van een pensioenfonds over de afgelopen twaalf maanden. Dit gemiddelde gebruiken pensioenfondsen om te bepalen of de pensioenen kunnen worden verhoogd (indexeren) of verlaagd (korten) moeten worden

De beleidsdekkingsgraad moet een minimale waarde hebben om voldoende financiële buffer te hebben. Deze buffer is wettelijk verplicht. Voor ambtenarenpensioenfonds ABP is de beleidsdekkingsgraad bepaald op 128* procent. Voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) geldt een minimale beleidsdekkingsgraad van 124* procent. Bij beide pensioenfondsen mag de beleidsdekkingsgraad maximaal 5 jaar onder de 104,2 procent liggen.

Bij een beleidsdekkingsgraad die onder het vereiste niveau ligt, moet het pensioenfonds een herstelplan opstellen om binnen maximaal 10 jaar weer op dit niveau te komen. Als dat niet lukt, of wanneer de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar onder 104,2 procent ligt, moet het fonds de pensioenen verlagen. Die verlaging mag over maximaal 10 jaar gespreid worden om te voorkomen dat de pensioenen in een keer flink omlaag moeten.

Vanaf een bepaald niveau, de kritische dekkingsgraad, moet een pensioenfonds extra maatregelen nemen om de financiële positie binnen tien jaar te herstellen. Die grens ligt rond 88 procent.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2021 Ambtenarensalaris