Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Thuiswerkvergoeding rijksambtenaren staat los van budget voor de zorg

5 oktober 2020 – Er is landelijk veel ophef over de thuiswerkvergoeding voor rijksambtenaren zoals afgesproken in het onderhandelingsakkoord cao Rijk. “Hoe kan dit terwijl er in de zorg geen cent bij kan?” was de teneur. Vakbond CNV geeft uitleg.

Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Geen bonus maar vergoeding
Het beeld bestaat dat het om een bonus zou gaan. Er is echter sprake van een vergoeding voor tegemoetkoming in de kosten die medewerkers maken voor het verplaatsen van hun werk van kantoor naar thuis. Volgens het Nibud kost thuiswerken 2 euro per dag. Deze vergoeding is afgesproken in een onderhandelingsakkoord tussen bonden en werkgever. Dat staat volgens CNV los van de ruimte die het kabinet geeft voor loonstijgingen in de zorg.

Politiek besluit versus cao-onderhandelingen
CNV meldt dat zij zich de afgelopen maanden, samen met de andere bonden, hard heeft gemaakt en actie gevoerd voor hogere zorgsalarissen. Dat dat niet is gelukt, is volgens CNV een politiek besluit. Dat de zorg er niks bijkrijgt, is volgens de bond dan ook een zaak van het kabinet. Cao-onderhandelingen tussen bonden en werkgevers, zoals bij de rijksoverheid, staan hier los van.

CNV geeft aan ook voor de cao’s in zorg en welzijn hard aan het werk te zijn om ook voor zorgmedewerkers goede arbeidsvoorwaarden af te spreken. “Hier is een thuiswerkvergoeding niet aan de orde. Wel blijven zij vragen om structureel meer loon. Iets dat met het aanzwellen van de tweede coronagolf even gerechtvaardigd is als een kostenvergoeding voor rijksambtenaren omdat ze thuiswerken”, schrijft Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid.

Door: Redactie Ambtenarensalaris