Blijf nu op de hoogte!

48840 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof

15 april 2021 – Minister Koolmees van SCW wil de mogelijkheden voor het opnemen van ouderschapsverlof uitbreiden. Hij heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend. Dat meldt de Tweede Kamer.

Blijf nu op de hoogte

48840 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Doel van de nieuwe wet is een beter evenwicht tussen werk en privé voor jonge ouders. “Dankzij de voorstellen kunnen werkende ouders langer bij hun pasgeboren kind zijn en in die periode bewuster stilstaan bij de verdeling van taken”, zegt Koolmees.

Na de geboorte van een kind mogen zowel de vader als de moeder negen weken ouderschapsverlof opnemen. Dankzij nieuwe Europese regels per 1 augustus 2022 wordt het inkomen tijdens het ouderschapsverlof voor 50 procent door de overheid vergoed. Mensen met lage inkomens komen hierdoor onder het minimuminkomen. Dit geeft deze mensen volgens Peter Kwint van de SP niet de vrijheid om ouderschapsverlof op te nemen.

Diverse Kamerleden zien daarom graag een hogere vergoeding. Volgens Koolmees kost een verhoging naar 70 procent al 170 miljoen per jaar extra. Hij laat weten dat het kabinet dekking heeft gevonden voor een vergoeding van 50 procent, maar als partijen hier tijdens de formatie afspraken over willen maken, kan dat percentage volgens de minister worden aangepast.

Ook gaan er geluiden op om de periode waarin ouderschapsverlof opgenomen kan worden, op te rekken. Nu is ouderschapsverlof bedoeld voor kinderen tot en met 7 jaar. “Maar kinderen van 8 tot 18 jaar hebben soms ook baat bij extra tijd en aandacht van de ouder”, betoogt Hilde Palland van het CDA. Volgens Koolmees is het oprekken van de periode naar 18 jaar ingewikkeld, omdat het dan heel moeilijk wordt om bij te houden hoeveel van dat verlof al is gebruikt.

Op 20 april stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en de moties.

Door: Redactie Ambtenarensalaris