Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Zorg en Welzijn archief

CAO Jeugdzorg 2021 – 2023 definitief

16 mei 2022 – Met een overgrote meerderheid hebben vakbondsleden en de achterban van Jeugdzorg Nederland ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao jeugdzorg. Daarmee is er na een langdurig en intensief proces eindelijk een nieuwe cao. De cao kent drie salarisverhogingen en loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023.

Waardering en werkdruk kernpunten in CAO Kraamzorg

12 mei 2022 – Er wordt nog druk onderhandeld over een nieuwe cao voor de kraamzorg die al sinds eind 2020 is verlopen. Hiervoor hebben de bonden een gezamenlijke inzet opgesteld. Daarin pleiten ze met name voor een betere balans tussen werk en privé en een hogere waardering waardoor medewerkers een zelfstandig economisch bestaan kunnen opbouwen.

CAO GGZ 2021 – 2024 gepubliceerd

12 mei 2022 – De tekst voor de nieuwe cao GGZ is klaar en gepubliceerd. Hierin zijn alle afspraken uit het onderhandelaarsakkoord verwerkt met daarin onder andere de jaarlijkse salarisverhogingen. Samen met de hogere vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten en onregelmatigheidstoeslag en reparatie van de salarisschalen voor de middengroepen, kunnen de lonen tot 9 procent omhoog gaan.

Deze maand eerste salarisaanpassingen CAO Gehandicaptenzorg

9 mei 2022 – Medewerkers in de gehandicaptenzorg gaan er deze maand 2,2 procent op vooruit met een minimum van 85 euro per maand zoals afgesproken in de cao gehandicaptenzorg 2021 – 2024. Ook vinden er schaalaanpassingen plaats en wordt een eenmalige uitkering uitbetaald.

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris