Zorg en Welzijn Archief

CAO UMC ver weg

19 juni 2018 – Een akkoord voor een nieuwe cao UMC is nog ver weg. De bonden hebben de NFU tot vandaag 9:00 uur een ultimatum gesteld om akkoord te gaan met hun eisen. De NFU heeft daar geen gehoor aangegeven, maar roept de bonden dringend op

Update CAO Gezondheidscentra/AHG

14 juni 2018 – De huidige cao Gezondheidscentra/AHG wordt wellicht opgesplitst in een cao per werkveld. Het juridisch onderzoek hiernaar is inmiddels afgerond. Omdat verdere uitwerking tijd vraagt, wordt deze zomer onderhandeld over een kortdurende cao Gezondheidscentra/AHG per 1 januari 2018.

CAO-akkoord artsen in opleiding (SBOH)

7 juni 2018 – Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao SBOH voor huisartsen in opleiding, aios ouderengeneeskunde en voortaan ook aios verstandelijk gehandicapten (AVG). Naast een totale loonsverhoging van 2,8 procent en twee eenmalige uitkeringen, wordt de regeling voor ervaringsjaren flink verbeterd.

Ambulancepersoneel krijgt er dit jaar 4,5 procent bij

5 juni 2018 – Ambulancemedewerkers krijgen dit jaar zo’n 4,5 procent loonsverhoging. Dat hebben bonden en werkgevers afgesproken. Vanaf volgend jaar volgt de cao ambulancezorg de loonontwikkeling van de cao ziekenhuizen, zo meldt FNV Zorg & Welzijn.