Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Zorg en Welzijn archief

CAO GGZ definitief

17 januari 2022 – Het overgrote deel van de GGZ-achterban heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. Daarmee is de cao met een looptijd van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024 definitief.

Nabetalingen salarisverhogingen CAO UMC

11 januari 2022 – De in de cao UMC afgesproken salarisverhogingen per 1 augustus 2021 worden deze maand met terugwerkende kracht uitbetaald. Daarnaast gaat het minimumuurloon per 1 januari 2022 omhoog naar 14 euro.

Werknemers centraal in nieuwe CAO VVT

21 december 2021 – Er wordt nog druk onderhandeld over een nieuwe cao voor medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. De onderhandelaars willen dat medewerkers meer regie en zeggenschap krijgen over hun werk en dat ze voldoende mogelijkheden hebben voor scholing en ontwikkeling.

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris