Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Zorg en Welzijn archief

10,5 procent meer salaris voor huisartsen in loondienst

10 juli 2024 – Alle huisartsen in loondienst, zowel de huisartsen in dienst van een huisarts als huisartsen die elders in dienst zijn, krijgen er de komende tijd 10,5 procent salaris bij. Dat is afgesproken in het onderhandelingsresultaat voor één cao voor huisartsen in loondienst met een looptijd van 1 augustus 2024 tot 1 oktober […]

Salarisschalen Jeugdzorg plussen 1,25 procent

9 juli 2024 – Wie werkzaam is in de jeugdzorg ziet deze maand een bruto salaris dat 1,25 procent hoger is dan afgelopen maand. Dat komt door de cao-verhoging die deze maand wordt doorgevoerd.

4 procent meer salaris voor apothekers in dienstverband

8 juli 2024 – Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor apothekers in dienstverband. Dankzij het akkoord gaan de salarissen van apothekers die in loondienst werken deze maand met 4 procent omhoog. Ook krijgen apothekers in dienstverband voortaan een eindejaarsuitkering van 1 procent van het bruto jaarsalaris.

4 procent hogere lonen in Sociaal Werk

2 juli 2024 – De salarissen in sociaal werk, welzijn & maatschappelijke dienstverlening stijgen deze maand met 4 procent. Het betreft de derde en laatste salarisverhoging zoals afgesproken in de cao Sociaal Werk W&MD 2023 – 2025.

Kraamzorg krijgt er 3 procent bij

6 juni 2024 – Vanaf deze maand krijgen medewerkers in de kraamzorg er 3 procent salaris bij. Het gaat om de laatste verhoging in de onlangs definitief geworden cao kraamzorg 2023 – 2024.

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris