CAO-overleg Defensie opgeschort

12 april 2018 – Voorlopig wordt er nog niet onderhandeld over een nieuwe cao voor Defensie. Onlangs nodigde staatssecretaris Visser de bonden uit om te praten over een nieuwe pensioenregeling. De bonden willen echter onderhandelen over een volledig arbeidsvoorwaardenpakket.

Blijf nu op de hoogte

40712 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Nu dat mandaat er nog niet blijkt te zijn, hebben de bonden het overleg opgeschort. Dat meldt vakbond VBM.

In het Sectoroverleg Defensie (SOD) afgelopen dinsdag gaf de minister aan wel over een nieuw pensioenstelsel te willen praten, maar nog geen mandaat te hebben om tot een volledig arbeidvoorwaardenpakket te komen. Dit tot grote teleurstelling van de bonden. Om de minister de gelegenheid te geven dit mandaat zo snel mogelijk alsnog te krijgen, hebben de bonden het overleg van de verschillende werkgroepen opgeschort tot uiterlijk het volgende sectoroverleg op uiterlijk 22 mei.

Personeel centraal in Defensienota
Onlangs bleek uit de Defensienota 2018 dat de minister en staatssecretaris het terugwinnen van het vertrouwen van militairen en burgermedewerkers centraal stellen. De bonden hopen dat dit zo snel mogelijk tot goede onderhandelingen kan leiden.

Door: Redactie Ambtenarensalaris