Dreigende acties bij Defensie

30 mei 2017 – Er dreigen acties bij Defensie nu ruim negentig procent van de vakbondsleden het cao eindbod van minister Hennis heeft afgewezen. Grootste struikelblok zijn de salarissen. Dat melden de defensiebonden.

Opnieuw achteruitgang
Er wordt al lange tijd gesteggeld over een nieuwe cao. In april werd duidelijk dat de minister haar ‘verbeterde voorstel’ omzet in een eindbod. De bonden hebben dit in de afgelopen periode voorgelegd aan hun leden en ook zij hebben het nu unaniem afgewezen. Zowel vanuit Defensie als commandanten en directeuren personeel werd er volgens de bonden dringend op aangedrongen het bod te accepteren. Uit bijeenkomsten van de defensiebonden blijken zowel het eindbod als de boodschap van de defensietop veel emoties op te roepen bij defensiemedewerkers. Zij voelen zich niet serieus genomen. Na jaren ‘de tering naar de nering’ te hebben gezet én nu het economisch goed gaat in Nederland, gaan ze er opnieuw in salaris op achteruit. Na jarenlang niet gecompenseerd te worden voor inflatie, gingen de lonen er dit jaar ook al op achteruit door de hogere ABP-pensioenpremie.

De minister sprak eerder dit jaar al over een zo goed mogelijk cao-voorstel. Ook liet zij weten dat het eindbod niet van tafel gaat en er niet meer in zit. Het wekt geen verbazing dat defensiemedewerkers het vertrouwen in de minister kwijt zijn.

Voorzitter Jean Debie van vakbond VBM zei eerder al dat er acties ontplooid moeten worden. Debie: “Het zullen waardige acties moeten zijn die passen bij het beroep dat we hebben. Maar we moeten laten zien aan de buitenwereld dat er meer geld naar personeel toe moet. Ik zie plannen voorbijkomen voor meer vliegtuigen, meer schepen, maar het hoofdstuk personeel wordt volstrekt uit het oog verloren. Er moet echt geld gelabeld worden voor personeel en personeelsbeleid. Wil je de krijgsmacht inzetbaar houden voor de toekomst, dan moet dat echt gebeuren.”

Door: Redactie Ambtenarensalaris