Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Defensie heeft zeer weinig vertrouwen in minister

21 februari 2017 – Het is zeer slecht gesteld met het vertrouwen van defensiepersoneel in de eigen werkgever, zo blijkt uit een peiling van de militaire vakbonden en belangenverenigingen. Maar 2,7 procent van de respondenten denkt dat Defensie handelt in het belang van haar personeel.

De enquête naar het vertrouwen van defensiepersoneel levert schokkende conclusies voor minister Hennis en de top van Defensie. Twee op de drie militairen heeft weinig tot geen vertrouwen in de top. 84 procent van de ondervraagden vindt dat de minister er niet in is geslaagd dat vertrouwen te herstellen. Defensiemedewerkers hebben onder andere grote tekorten aan materieel en munitie, de basisgereedheid is niet op orde, de werkdruk is hoog en de veiligheid van de medewerkers is in het geding.

De enquête werd eind vorig jaar gehouden onder actief en gepensioneerd defensiepersoneel, burgers en militairen. In totaal hebben 8479 personen de vragenlijst ingevuld, van wie 5237 volledig. De enquête kon ingevuld worden t/m 31 december 2016. Die deadline lag vóór het mislukken van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. De uitkomst zou er nu dan ook waarschijnlijk nog zorgwekkender uitzien.

Kritisch en ontevreden
Vergeleken met eerdere onderzoeken in 2013 en 2014 is het defensiepersoneel nog steeds kritisch en ontevreden over Defensie als werkgever. 80 procent van de militairen en driekwart van de burgers vindt dat Defensie haar personeel niet als belangrijkste kapitaal ziet. Slechts 2,7% van de ondervraagden meent dat Defensie handelt in het belang van het personeel; liefst 85,4% vindt van niet.

Ook vindt bijna twee derde van het defensiepersoneel dat Defensie niet kan omgaan met kritiek. En gemiddeld 64 procent is van mening dat Defensie geen duidelijke visie heeft voor de toekomst van de organisatie.

Basisuitrusting niet op orde
De situatie bij de krijgsmacht is uiterst zorgwekkend. De basisuitrusting van de eigen eenheid is niet op orde, zo vindt bijna de helft van de ondervraagden.  Verder is er een (fors) gebrek aan munitie en materieel bij oefeningen en trainingen (52 procent) en ook bij missies (20 procent). Bij ruim een kwart van de mensen is de uitrusting niet op orde en 1 op de 8 heeft nog geen beschermingsmiddelen. Ook de beschikbaarheid van reserveonderdelen is volgens 71 procent (sterk) verslechterd.

Hoge werkdruk
Twee derde van de ondervraagden geeft aan werkdruk te ervaren. Teams zijn niet op sterkte en functies zijn vervallen. Verder blijkt uit diverse opmerkingen at de minister haar waardering wel uitspreekt in woorden, maar die niet omzet in daden. Zij voelen zich allesbehalve ‘het goud van de organisatie’.

U kunt het volledige rapport hier downloaden.

Door: Redactie Ambtenarensalaris