Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat is de oefentoelage VROB?

De oefentoelage VROB is een toelage voor Defensiemedewerkers volgens de regeling ‘Vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid’ (VROB).

De vergoeding is bedoeld voor burger ambtenaren met een salaris tot en met schaal 10. De toelage geldt voor alle oefeningen die er op gericht zijn operationele taken uit te kunnen voeren en minimaal een etmaal (24 uur aaneengesloten) duren. Ook moet er sprake zijn van consignatie of overwerk.

Voor oefeningen die langer dan een etmaal duren, wordt over de uren boven het etmaal een oefentoelage over een half of heel etmaal berekend. Dit is afhankelijk van het aantal uren bovenop het etmaal. Bij minder dan 12 uur geldt een halve toelage. Vanaf 12 uur ontvangt u een volledige toelage. Duurt uw oefening 30 uur, dan ontvangt u dus een volledige oefentoelage over het eerste etmaal en een halve oefentoelage over de resterende zes uur. Duurt de oefening 40 uur, dan ontvangt u twee maal de volledige oefentoelage (24 + 16 uur).

Op zogenaamde ZZF-dagen (zater-, zon- en feestdagen) heeft u per etmaal recht op 8 uur vrije tijd. Hierbij telt een periode van 8 uur of langer voor een etmaal. Bij een periode korter dan 8 uur krijgt u geen vergoeding in vrije tijd.

Niet en en 
Wanneer u de oefentoelage ontvangt, krijgt u daar bovenop geen toelage voor bijvoorbeeld overwerk of bereikbaarheid.

Hoogte
De hoogte van de oefentoelage is afhankelijk van uw salarisschaal. Per etmaal ontvangt u 3 procent van:

  • het maximumsalaris per maand van salarisschaal 3 voor ambtenaren in salarisschaal 1 tot en met 6;

  • het maximumsalaris per maand van salarisschaal 8 voor ambtenaren in salarisschaal 7 tot en met 10.

Meer informatie over de oefentoelage vindt u in hoofdstuk 6 artikel 50 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41772 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris