Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is consignatie?

Consignatie is een ander woord voor piket of wachtdienst. Wanneer u consignatie of piket heeft, moet u bereikbaar of beschikbaar zijn voor een oproep bij calamiteiten en onvoorziene omstandigheden. U moet dan binnen een bepaalde straal of reistijd van de werklocatie blijven.

Meestal vergoedt de werkgever een toelage over de uren waarin u consignatie heeft. Wordt u tijdens de consignatiedienst daadwerkelijk opgeroepen, dan ontvangt over deze uren uw gebruikelijke salaris. Ook wanneer u door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap geen consignatiediensten kunt draaien, blijft uw recht op een toelage meestal bestaan.

Consignatiediensten zijn onder andere van toepassing bij de politie en in de zorg.

De regels voor consignatiediensten zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet.

Consignatie politie